Linki:

Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego:  www.piotrkow.pl

Ministerstwo Edukacji Narodowej:  www.men.gov.pl

Kuratorium Oświaty w Łodzi:  www.kuratorium.lodz.pl

Centralna Komisja Egzaminacyjna:  www.cke.edu.pl

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi:  www.komisja.pl

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej:  www.koweziu.edu.pl

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1:  www.tepees.pl

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2:  www.zsp2.pilicka.pl

Internetowy System Aktów Prawnych: isap.sejm.gov.pl

TELEFONY ZAUFANIA I POMOCY DLA UCZNIÓW