Aktualno¶ci 2008/2009     archiwum


Wszyscy pracownicy spotkali się przy tradycyjnym "jajeczku" w okresie ¦wi±t Wielkanocnych


   

Nauczyciele zawodu szkolili się z udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.

W marcu 2009 r. uczestniczyli¶my aktywnie w targach edukacyjnych.

 


W 2009 rok weszli¶my z monitoringiem i systemem alarmowym.

 


Nowymi nabytkami w 2008r. s±:
nowa sala konferencyjna z wyposażeniem audiowizualnym, nowa łazienkę i piec CO.


W grudniu 2008r. ¶więtowali¶my przy tradycyjnym wigilijnym stole.


 


Dzień Edukacji Narodowej uczcili¶my wycieczk± do Maleńca, Przedborza i B±kowej Góry.