OFERTA USŁUG
Wykonujemy części zamienne wg zamówienia.

  • OBRÓBKA TOKARSKA
  • OBRÓBKA FREZERSKA
  • FREZOWANIE KÓŁ ZĘBATYCH
  • STRUGANIE PŁASZCZYZN
  • OSTRZENIE PIŁ TARCZOWYCH DO METALU
  • OBRÓBKA CIEPLNA
  • OBRÓBKA PLASTYCZNA
  • ROBOTY ŚLUSARSKIE, MONTAŻOWE i SPAWALNICZE
  • ROBOTY ELEKTRYCZNE
  • POMIARY ELEKTRYCZNE

Oferujemy usługi w zakresie wykonywania
obowiązkowych okresowych pomiarów elektrycznych
przez uprawnionych fachowców.

Wykonujemy:
• Pomiary skuteczności zerowania;
• Pomiary wyłączników różnicowo-prądowych;
• Pomiary rezystancji izolacji obwodu 1- i 3- fazowego;
• Pomiary instalacji odgromowej (uziomów);
• Pomiary elektronarzędzi i urządzeń elektrycznych 1 i 3-fazowych
• Oględziny instalacji elektrycznej;
• Opinia techniczna instalacji elektrycznej;
• Badanie sprzętu dielektrycznego do stacji transformatorowych;
• i inne.