Centrum Kształcenia Praktycznego
jest publiczną placówką oświatową.

 Organem prowadzącym placówkę jest Miasto Piotrków Trybunalski, organem nadzorującym jest Łódzki Kurator Oświaty.

Funkcję dyrektora pełni
mgr inż. Cezary Meckier

CKP świadczy usługi na lokalnym rynku edukacyjnym w zakresie zajęć praktycznych
i praktyk zawodowych dla uczniów szkół zasadniczych i techników z branż elektryczno-elektronicznych, informatycznych, mechatronicznych, mechanicznych i samochodowych.
Uczniowie tych szkół odbywają zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w ramach realizacji programów nauczania.
CKP przygotowane jest również do prowadzenia różnego typu odpłatnych szkoleń
i kursów zawodowych, w tym także spawalniczych dla osób prawnych i fizycznych.
CKP świadczy usługi produkcyjne, w branży mechanicznej, elektrycznej i elektronicznej dla wszystkich zleceniodawców takich usług.